TAG SAP BW/4HANA

SAP BW/4HANA

SAP社が提供している「SAP BW/4HANA」は「SAP Business Warehouse(BW)」の後継データウェアハウスソリューションになります。 インメモリーデータベースは「SAP HANA」採用し、従来に…